Equilibradament

Aquest projecte, que va començar al 2013, persegueix fomentar la xarxa d’intercanvi de coneixements en l’àmbit de la salut, oferint tallers al veïnat amb l’objectiu que adquireixi recursos per millorar el seu benestar físic i emocional.

Les persones participants tenen el compromís de realitzar un intercanvi al barri amb l’objectiu de fer un retorn social i d’activar-se en la xarxa comunitària i veïnal.

L’any 2019 es va posar en marxa també un Equilibradament en família, amb tallers adreçats a famílies amb infants que busquen tenir cura de la seva salut emocional, a la vegada que enfortir els vincles emocionals i fer xarxa amb altres famílies del barri.

Actualment té finançament de l’Agència de Salut Pública i vol suposar un punt clau de suport per a la salut emocional de les famílies del barri.

Vídeo 1