Comissió tècnica de seguiment

Grup de treball tècnic per a la reflexió estratègica, format per les persones referents de les administracions implicades (Districte de Sants-Montjuïc, Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya) i altres agents que considerem rellevants i que poden anar canviant segon les necessitats. 

Constitueix un espai de referència a l’hora de coordinar accions comunitàries al territori, obrir vies de diàleg amb nous actors o plantejar necessitats per treballar a les comissions i projectes del Pla.