Comissió sociolaboral

Es promou la inserció sociolaboral de les persones en situació d’atur i dels col·lectius més vulnerables  de la mà de les principals entitats i serveis sociolaborals del barri. Es promou també l’empoderament col·lectiu mitjançant processos d’acompanyament i suport a projectes innovadors d’economia social,  solidària i sostenible (ESSS). Un dels reptes de la comissió es reforçar la dimensió de l’ESSS  en els processos comunitaris, per donar suport a iniciatives socioeconòmiques que cobreixin necessitats al barri i generin ocupació de qualitat, posant les persones al centre.

Entitats, serveis i col·lectius que hi participen: Pla d’Acollida (Coordinadora d’Entitats), Bona Voluntat en Acció, Barcelona Activa, Programa Treball als Barris de Barcelona Activa, Ass. Cultural La Formiga, Districte, La Vilella, Centre Obert Fonthonrada, Càritas, Reagrupament Familiar, Centre de Serveis Socials, Més que Cures, Cooperasec, Agència Salut Pública de Barcelona, Programa D’assessorament Energètic.