Espais de participació

El Pla Comunitari s’organitza en diferents espais de participació com taules i comissions de treball. Són espais oberts a tothom en els quals es fomenta la reflexió i acció davant les problemàtiques detectades per les persones i entitats participants. 

Des d’aquests espais de treball, s’impulsen i es dóna suport a projectes i activitats, promovent la implicació veïnal, la xarxa d’intercanvi de coneixements i la participació social. 

Actualment, les comissions de treball del Pla Comunitari són cinc a més de dos espais de seguiment que són l’assemblea i la comissió de seguiment:

1. Comissió de salut comunitària

S’impulsen i es dona suport a projectes que aborden la salut des d’una perspectiva transversal i comunitària com són les iniciatives que promouen la cura de la salut mental, el benestar emocional i la cura del medi ambient i l’entorn. 

Entitats, serveis i col·lectius que hi participen: CAP Les Hortes, CAP Manso, Fundació Sant Pere Claver, Psicòlegs Sense Fronteres, PASSIR, Agència de Salut Pública, Centre Obert Fonthonrada, Serveis Socials, Punt d’Assessorament Energètic, Centre Cívic El Sortidor, Programa A Taula, Fundació Alia, Farmàcies del barri, Districte, veïns i veïnes no associades.

2. Comissió sociolaboral

Es promou la inserció sociolaboral de les persones en situació d’atur i dels col·lectius més vulnerables  de la mà de les principals entitats i serveis sociolaborals del barri. Es promou també l’empoderament col·lectiu mitjançant processos d’acompanyament i suport a projectes innovadors d’economia social,  solidària i sostenible (ESSS). Un dels reptes de la comissió es reforçar la dimensió de l’ESSS  en els processos comunitaris, per donar suport a iniciatives socioeconòmiques que cobreixin necessitats al barri i generin ocupació de qualitat, posant les persones al centre.

Entitats, serveis i col·lectius que hi participen: Pla d’Acollida (Coordinadora d’Entitats), Bona Voluntat en Acció, Barcelona Activa, Programa Treball als Barris de Barcelona Activa, Ass. Cultural La Formiga, Districte, La Vilella, Centre Obert Fonthonrada, Càritas, Reagrupament Familiar, Centre de Serveis Socials, Més que Cures, Cooperasec, Agència Salut Pública de Barcelona, Programa D’assessorament Energètic.

3. Taula d’Educació i Infància

S’impulsen projectes interescolars per abordar temes de salut comunitària amb la implicació de les escoles del barri. A més, aquesta Taula té per objectiu incorporar progressivament a les famílies, als grups de criança i a totes les entitats, serveis i equipaments de l’entorn educatiu per promoure projectes socioeducatius que tinguin en compte les necessitats de la pluralitat de famílies del barri.

Entitats, serveis i col·lectius que hi participen: CAP Les Hortes (programa Salut i Escola), Escola Poble-sec, Escola Anna Ravell, Escola Jacint Verdaguer, Escola Sant Francesc Xavier, Escola ASPACE, Escola el Bosc, Escola Tres Pins, Escola Sant pere Claver, AMPA Escola Sant Pere Claver,  AFA Escola Poble-Sec, IES Consell de Cent, Espai Infància (coordinadora d’Entitats), ASPB. 

4. Comissió Jove

S’impulsen i es dona suport a projectes i activitats incorporant les propostes dels i les joves del barri i afavorint la perspectiva de gènere per aconseguir la participació d’un major número de noies joves. Un dels reptes de la comissió jove és augmentar la implicació dels Instituts de secundària per dissenyar conjuntament projectes d’aprenentatge-servei amb un enfocament comunitari i que vehiculin la participació dels i les joves de l’institut en d’altres projectes i entitats del barri.

Entitats, serveis i col·lectius que hi participen: Centre Jove Espai12@16, CRAE Kairós, Fundació Idea, Educadors de carrer de Serveis Socials, Districte, Nexes Intercultural, Ass. Cinema al Marge, Programa Tarda Jove, IES Consell de Cent, Associació Joves Units del Poble-sec, Espai Infància, Projecte Sector Jove, PIJ Paral·lel, Institut del Teatre, Aquí t’escoltem. 

5. Taula de cultura comunitària

S’impulsen i es dona suport a projectes que aborden la cultura des d’una perspectiva comunitària, incorporant el major número d’entitats i equipaments culturals del barri i definint objectius comuns del sector. Un dels objectius d’aquesta taula és garantir que les iniciatives de cultura comunitària tinguin un impacte en la població del barri que normalment no té accés als canals culturals tradicionals, fomentant la seva participació en activitats comunitàries i la incorporació de temàtiques socialment rellevants per a la comunitat.

Entitats, serveis i col·lectius que hi participen: Transductores, Cooperativa Laberint Cultura, La Vilella, Sala Oracles, Companyia Horitzò Dansa, Associació Dau al Sec, La Virgueria, Mercat de les Flors, Institut del Teatre, Centre Cívic El Sortidor, Centre Cultural Albareda, Plataforma Teatre Arnau, La Carbonera, Consell de Cultura Popular, eix de cultura comunitària de CooperaSec.

6. Comissió tècnica de seguiment

Grup de treball tècnic per a la reflexió estratègica, format per les persones referents de les administracions implicades (Districte de Sants-Montjuïc, Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya) i altres agents que considerem rellevants i que poden anar canviant segon les necessitats. 

Constitueix un espai de referència a l’hora de coordinar accions comunitàries al territori, obrir vies de diàleg amb nous actors o plantejar necessitats per treballar a les comissions i projectes del Pla.

7. Assemblea del Pla comunitari

Es realitza de manera bianual (al juny i al desembre), i està oberta a les persones que han participat en les Comissions i projectes del PDC. A l’assemblea es defineix una part dels plans de treball de les comissions i s’avaluen accions ja realitzades o la pròpia dinàmica de cada comissió o espai de participació. Esdevé també un espai d’intercanvi i posada en comú de les activitats que s’han realitzat entre les diferents comissions i projectes.