Escola Popular de Salut per a Persones Grans

Des de la Taula de Salut Comunitària del barri del Poble-sec (Barcelona) es va impulsar l’any 2022 la creació d’una Escola Popular de Salut per persones grans, i així poder prevenir el sentiment de soledat no desitjada a través d’un espai on poder gaudir i compartir benestar entre el veïnatge i fomentar les relacions socials, amb la col·laboració de diversos agents comunitaris del territori en les dinàmiques grupals. Aquest projecte està dinamitzat per un dels centres d’atenció primària del territori (CAP es Hortes) a través de la figura de Benestar Emocional i comunitari,  i per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, a través de la figura d’infermera comunitària, amb el suport del grup motor/de treball en la seva organització i desenvolupament format per altres agents del territori (tècniques comunitàries, treballadora social del centre d’atenció primària, psicòloga del centre de serveis socials i entitats socials i culturals del territori).

Aquest projecte s’inicia a la Taula de Salut del Pla de desenvolupament Comunitari del Poble-sec, on es crea un grup motor per impulsar-lo i on es veu la necessitat de donar-li un enfoc diferent del model d’escola de salut clàssic. D’aquesta manera, es decideix treballar les sessions amb un fil conductor a través de les arts corporals que faciliti el procés de vinculació i de identitat de grup.

L’objectiu general de l’Escola és: promoure la salut de les persones grans a partir de l’enxarxament amb el territori, la vinculació interpersonal i el gaudir d’activitats lúdiques i plaents per pal·liar el sentiment de soledat no desitjada.

Els objectius específics de l’escola són:

  • Potenciar l’autonomia de les persones
  • Reconèixer i fer valdre les capacitats personals
  • Recuperar la capacitat de joc i del fet de gaudir com actius en salut
  • Reconèixer-se com subjectes actius generadors de la salut personal
  • Augmentar el suport social i les relacions personals
  • Millorar els coneixements i les habilitats en salut
  • Fer us dels recursos i actius en salut