Qui som?

Des del Pla Comunitari tenim com a missió fomentar la implicació de tots els agents del barri, tant dels serveis públics i entitats com del propi veïnat, en espais de treball participatius i oberts a tothom per millorar les condicions del barri. 

L’equip tècnic del Pla Comunitari, juntament amb Cooperasec, té el rol de facilitar aquesta participació des del respecte, garantint l’horitzontalitat i empoderament veïnal a l’hora de fer propostes i prendre decisions.

Els espais de participació del Pla Comunitari de Poble-sec són vius i dinàmics. Les persones, col·lectius i entitats participants van canviant en funció del context i línies d’acció. Per tant, és un procés canviant, flexible i que requereix del reconeixement mutu de tots els actors del barri. El Pla Comunitari de Poble-sec depèn del Departament d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona, el Districte de Sants-Montjuïc i la Generalitat de Catalunya i actualment és gestionat per Cooperasec, la xarxa per a la promoció de l’economia social i solidària al barri.

1.1. OBJECTIUS

L’objectiu general del Pla Comunitari és millorar les condicions de vida de les persones del barri i, especialment, dels col·lectius més vulnerables, amb una metodologia participativa, comunitària i amb perspectiva de gènere, que tingui com a base els valors feministes, la diversitat  i la sostenibilitat per aconseguir un barri més habitable i amb millor qualitat de vida.

En relació a l’objectiu general, el Pla Comunitari aposta per: 

  • Promoure la creació de noves xarxes i la consolidació de les ja existents, creant vincles entre tots els agents del territori que puguin donar lloc a posar en marxa projectes comunitaris i l’enfortiment de la comunitat perquè aquesta sigui la protagonista dels canvis, accions i projectes que es generin.
  • Millorar la cohesió social, treballant des de la diversitat, el respecte i el reconeixement de totes les persones i col·lectius, enfortint el seu sentiment de pertinença a la comunitat.

1.2. HISTORIA

El Pla Comunitari es comença a implementar al Poble-sec l’any 2008 de la mà de la Coordinadora d’Entitats. 

Durant aquest període, s’organitzen comissions de treball en diferents àrees que es consideren prioritàries en el barri i es comença a desenvolupar acció comunitària juntament amb les entitats i serveis del barri, amb la col·laboració d’altres organismes com l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Càrites o la Creu Roja.

És en aquests anys quan es posen en marxa projectes com el de “Fem un cafè”, Baixem al Carrer, el projecte d’art comunitari Rua XIC o l’Equilibradament.

També, un dels projectes que es comença  l’any 2016 és Ràdioactius Poble-sec que actualment s’ha constituït com  una entitat independent que té l’objectiu de fer ràdio comunitària amb l’acompanyament del Pla Comunitari.

L’any 2018 hi ha un canvi d’entitat gestora, passant a ser la cooperativa Art&Coop qui coordina l’acció i gestiona a nivell econòmic. 

És amb la cooperativa Art&Coop amb qui es posa en marxa la taula de cultura comunitària, espais de coordinació i seguiment de projectes com ArtiPart, amb l’espectacle Barricidi, sobre el problema de la gentrificació al barri.

D’altra banda, s’ha enfortit la participació de joves per mitjà de la comissió de joves i s’ha reforçat el treball interescolar amb jornades com la realitzada dins el projecte “A l’Escola Fem Salut”, impulsat entre la comissió de salut, la taula d’educació i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

També durant aquest període s’ha començat a treballar amb diferents agents i col·lectius del barri propers a l’Ateneu cooperatiu La Base, com el Sindicat de Barri, els Horts de La Fontrobada, La Raposa i les entitats d’economia social i solidària de l’entorn de Cooperasec.

És a l’any 2020 quan Cooperasec passa a ser l’entitat gestora del Pla Comunitari de Poble-sec i s’inicia una línia de treball molt més en profunditat en relació a l’economia social i solidària (ESS) i la sostenibilitat mediambiental.

A més, el context de crisi socioeconòmica provocada por la COVID-19 fa que els objectius prioritaris del Pla Comunitari es fixin en funció de les necessitats detectades en la diagnosi realitzada en juliol de 2020.

1.3. EL NOSTRE EQUIP

Formem part de Cooperasec, una entitat que treballa per l’acompanyament i consolidació de nous projectes cooperatius, la visibilització de l’economia social i solidària al barri i d’enfortiment de la xarxa de projectes comunitaris a Poble-sec i amb altres barris.

Les tècniques coordinadores del PDC, Esther García i Esther Repullo, tenen àmplia experiència en la dinamització i gestió de processos comunitaris, acompanyament d’equips i disseny de projectes. 

L’equip tècnic està acompanyat pel grup motor de Cooperasec, que actualment està format per professionals multidisciplinars de diferents àrees socials i entitats d’economia social solidària i sostenible d’àmbits com l’economia de les cures, la sostenibilitat ambiental, la participació ciutadana i la cultura comunitària.

1.4. Algunes dades 

(infografia amb indicadors quantitatius i econòmics, memòries anuals)