Comissió Jove

S’impulsen i es dóna suport a projectes i activitats incorporant les propostes dels i les joves del barri i afavorint la perspectiva de gènere per aconseguir la participació d’un major nombre de noies joves. Un dels reptes de la comissió jove és augmentar la implicació dels Instituts de secundària per dissenyar conjuntament projectes d’aprenentatge-servei amb un enfocament comunitari i que vehiculin la participació dels i les joves de l’institut en altres projectes i entitats del barri.

Entitats, serveis i col·lectius que hi participen: Centre Jove Espai12@16, CRAE Kairós, Fundació Idea, Educadors de carrer de Serveis Socials, Districte, Nexes Intercultural, Ass. Cinema al Marge, Programa Tarda Jove, IES Consell de Cent, Associació Joves Units del Poble-sec, Espai Infància, Projecte Sector Jove, PIJ Paral·lel, Institut del Teatre, Aquí t’escoltem.